СРЕЩА

Срещи със и без вечеря

              Хотел İşçimen е идеалното място за срещи със и без вечеря и също така създава големи възможности за обучение за настаняване. Нашият хотел Ви предлага комфортен процес на срещи и обучение с разширен обучителен салон, най-новите технологични системи за прожектиране и други обучителни съоръжения и ви прави концентрация с местоположението си едновременно.