İŞÇİMEN HOTEL ATIK YÖNETİMİ

İŞÇİMEN HOTEL olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertarafını sağlamak ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.

GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR

Atık üretimimizi kaynağında azaltmak için çeşitli çalışmalar yapıyor, misafirlerimizi ve çalışanlarımızı geri dönüşüm programına katılmaya teşvik ediyoruz.
- Mümkün olduğu kadar tek kullanımlık kahvaltılık ürünler yerine büyük ambalajlı kutu ve kova ürünler satın alınarak ambalaj atığı azaltılmıştır.
- Personel alanlarında su sebili kullanılarak tek kullanımlık su tüketimi azaltılmaktadır.
- Genel alan tuvaletlerinde tekrar doldurulabilir sabunluklara geçilmektedir.
- Kağıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı, duyurularımızı, fatura gönderimlerimizi ve rezervasyon konfirme form vs. işlemlerimizi mail ortamında yada whatshapp ile yapıyoruz. Kurumsal olarak kullandığımız ELECTRA YÖNETİM SİSTEMLERİ Portalı’ mız üzerinde veri depolaması, doküman paylaşımları yapabiliyoruz.

Tesisimizde oluşan cam, kağıt, metal ve plastik ambalaj atıklarının organik atıklardan ayrı olarak geri dönüşümü için misafir genel alanlarında, mutfak ve servis alanlarında, ayrıca ofis alanlarında yeterli sayıda atık ayrıştırma kapları bulunduruyoruz. Ayrıştırdığımız bu atıkların geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışıyor ve takibini yapıyoruz.

HEDEFİMİZ Kurumsal olarak atık oranlarınıtüm işletmemiz içerisinde minimum seviyede tutmak , kağıt sarfiyatımızı arttıran uygulamalarda da elektronik ortamda çalışmaya olanak sağlamak hedeflerimiz arasındadır.

2023 yılında öncelikli hedefimiz oluşan kağıt, plastik, cam ve metal atık miktarını azaltacak önlemler almak ve oluşan atıkları doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşümünü sağlamaktır.

Misafirlerimize otellerimizde uyguladığımız Atık Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapmaya onları da atık miktarını azaltma ve oluşan atıkları ayrıştırma konusunda teşvik ediyoruz.

Personel alanlarında atık ayrıştırma kapları bulunduruyor, bilinçlendirme eğitimleri veriyor ve çevre panosunda afiş ve broşürler ile farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

Personel yemekhanesi, dinlenme alanlarında bulunan panolarda ve çevre panolarında kullandığımız afiş örnekleri;


TEHLİKELİ ATIKLAR

Tesisimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık odalarımızda uygun koşullarda topluyor, etiketliyor ve yasalara uygun bertarafı veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim ediyoruz.

Tablo: Otellerden teslim edilen toplam tehlikeli atık miktarı

Tesisimizde oluşan atık yağların kanalizasyon sistemine ulaşmasını engelleyen yağ ayırıcı ve toplayıcı hazneler bulunmaktadır. Yağ tutucularında biriken atık yağ ve posası, lisanslı atık yağ toplama firması tarafından toplanarak bertaraf edilmektedir. Kızartmalık atık yağlar atık yağ toplama deposunda biriktirilerek firmaya teslim edilmekte ve bertarafı sağlanmaktadır. Ayrıca belirli aralıklarla atık yağ toplama firması tarafından çalışanlarımıza kullanılan yağların giderlere dökülmemesi için bilinçlendirme eğitimleri verilmektedir. Her yıl geri dönüşümü sağlanan atık yağ miktarının toplam tüketilen yağ miktarına oranları takip edilmekte ve bu miktarın artması için çalışmalar yapılmaktadır.

Tesislerimizde genel misafir alanları ve personel alanlarında bulunan atık pil kutuları sayısı 2023 yılında artırılarak hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin atık pillerin doğaya zarar vermeden bertarafına katkıda bulunmaları sağlanmıştır.

Tesisimizde kullandığımız tehlikeli malzemeleri çevre etki boyutlarında belirleyerek gerekli takipleri arttırdık. Tehlikeli Atık miktarlarımızı kontrol ediyoruz. Mümkün olduğu kadar kullandığımız malzemelerin tehlikeli madde içermemesine, içerenlerin ise tamamının uygun şekilde bertaraf edilmesine özen gösteriyoruz. Bu konuda personelimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 2023 yılı için net tehlikeli atık miktarımızı belirleyerek, 2023 -2024 yılında minimizasyonu için daha ölçülebilir aksiyonlar almayı planlamaktayız.

2023 yılı için hedefimiz her yıl olduğu gibi tesisimizde oluşan tüm tehlikeli atıkların diğer atıklar ile karışmadan uygun şekilde tehlikeli atık depolama alanlarında biriktirilmesi ve lisanslı firmalara teslim edilmesi, aynı zamanda tehlikeli atık oluşturacak malzemelerin kullanım miktarını minimize edecek faaliyetlerin yürütülmesidir.

KİMYASAL KULLANIMI

Kimyasal maddeler hayatımızda birçok alanda kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran ancak zararlı etkileri ile olumsuz sonuçlara da neden olabilen maddelerdir. Tesisimizde bakım-onarım faaliyetlerinde ve temizlik faaliyetlerinde kimyasal kullanımı söz konusudur.

Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizleyebilmek ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek anlamına gelir. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde azaltılabilir.

Kullandığımız tüm kimyasalların onaylı, etiketli ve uygun ambalajlarda olması, MSDS’lerin (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) tarafımıza ulaşmış olması önceliğimizdir. Satın alınan departman tarafından kimyasalların kullanımı, MSDS’leri içerisindeki bilgiler, kullanım miktarı ve yöntemleri, kişisel koruyucu donanım gereklilikleri ve alınması gereken tedbirler konusunda kimyasalı kullanacak çalışanımız eğitilmektedir.

Kimyasal depomuz çevreye zarar verebilecek sızıntı, dökülme vb. durumlara karşı gerekli önlemler alınmış şekilde olup yiyecek ve içeceklerden ayrı bölümlerde kimyasallar depolanmaktadır.Kimyasal depolama kimyasalın cinsine, üretici firmanın depolama talimatına ve yönetmeliklere uygun olarak yapılır.

Kimyasalların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili firmalarla çalışıyor ve kimyasal atıkların takibini yapıyoruz.

Kimyasal kullanım miktarlarımızı kontrol ediyor, boşa ve yanlış kimyasal kullanımını engellemek için personel eğitimleri veriyoruz. Mümkün olduğunca konsantre ürünler tercih ediyoruz.

Dışarıdan hizmet aldığımız haşere mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğunu garanti altına alıyoruz. Doğal tedbirlerden (sinek tutucu, yapışkanlı kağıt vb.) daha fazla yararlanmaya çalışıyoruz.

Tehlikeli kimyasal atık, sızıntı vb. durumlar için gerekli önlemleri alıyor ve dökülme, maruz kalma ve diğer vakalara müdahale için personel eğitimleri veriyoruz.

EN ÜSTE ÇIK