İŞÇİMEN HOTEL ÇEVRE YÖNETİMİ

ÇEVRESEL ÖNCELİKLERİMİZ

• Tekstil gibi zamanla aşınan deforme olan malzemeler, atık olarak değerlendirmek yerine ihtiyaç sahiplerine hibe edilmekte ya da küçültülerek farklı amaçlar için kullanımı sağlanmaktadır. Bu kapsamda atıl durumdaki kullanılabilir bazı oda mobilyaları ve mefruşatı çeşitli kuruluşlara hibe edilmektedir.
• Misafirlerimizin çevre bilincinin artırılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda misafir odalarına çevre kartları bırakılmış ve misafirlerin çevreyi koruma anlamında tesisimizin ne yaptığı ve onların neler yapabilecekleri konusunda bilinçlenmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.

HEDEFİMİZ

Misafirlere çevresel önceliklerimizi, kültürel mirasımızı daha iyi tanıtmak, ziyaret edebilecekleri çeşitli tarihi, kültürel alanlara yönlendirmek amaçlı KIOSK’larda bir alan açılması.

PERSONEL ÇEVRE EĞİTİMLERİ & TATBİKATLAR

Yıllık eğitim programları doğrultusunda çalışanlarımıza çevre eğitimleri verilmektedir. Eğitimler; doğal kaynakların tüketiminin azaltılması, atıkların azaltılması ve doğru şekilde ayrıştırılması, tehlikeli atıklarla ilgili yapılması gerekenler, Doğal Hayatı Koruma vb. konuları içermektedir. Eğitimler iç ve dış kaynaklı olarak sürdürülmektedir. Çevre Görevlimiz tarafından periyodik olarak verilen eğitimlerle tüm çalışanlarımızın Çevre konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca tedarikçi firmalarımızdan kimyasal eğitimleri alınarak kimyasal tüketiminin standardizasyonunu sağlamak doğrultusunda kimyasal kullanan çalışanlarımızın bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bitkisel Atık Yağ Firmasından Atık Yağların çevreye zararlarının ve toplanmasının önemini içeren eğitimler ile bilinç arttırılmıştır.

Tesisimizde bulunan personel ve misafirlerimizin herhangi bir yangın durumunda zarar görmesini engellemek için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda,
• Çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir.
• Acil durum ekipleri oluşturulmuştur.
• Yangın tatbikatları düzenlenmiştir.
• Yangın hidrantlarının sayısı arttırılmıştır.
• Tesislerimizdeki yangın tüplerinin doğayla dost biyolojik bioversal yangın tüpleri ile değiştirilmesine başlanmıştır.

EN ÜSTE ÇIK