İŞÇİMEN HOTEL ENERJİ YÖNETİMİ

Sürdürülebilirlikle ilgili en önemli adımlardan biri enerji verimliliğini sağlamaktır. Öncelikle Enerji kullanımı ölçülerek sorunlar belirlenmeli ve olası tasarruf alanları tespit edilmelidir. Düşük tüketimli ekipmanlar ve sistemler tercih edilmelidir. Otomasyon yönetimi ve izleme kaynakları kullanarak uzun vadeli iyileşme sağlanmalıdır. Bakım, gözetim ve izleme yoluyla enerji tasarrufları sürekli analiz edilmelidir.

Bizde İŞÇİMEN HOTEL olarak enerji kaynaklarının hızla tükenmesinin getirdiği olumsuzlukların ve küresel ısınmanın çevreye verdiği zararın farkında olarak renovasyonlarımızda yenilenebilir yada düşük tüketim sağlayan enerji kaynaklarının kullanımına önem vermekteyiz.

Doğal kaynak tüketimimizi takip ve kayıt ederek, tüketimlerin azaltılmasına yönelik hedefler belirleyebiliyor ve hedeflere ulaşma oranlarını belli aralıklarla kontrol ederek aksiyon alabiliyoruz.Elektrik, su ve kimyasal tüketimi gerekli formlar aracılığı ile aylık olarak takip edilmekte ve grafikler, tablolar ile kayıt altına alınmaktadır.

1.Elektrik Tüketimi

Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz.

Otelimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

- Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.

- Enerji tüketimin azaltılmasına yönelik olarak, değişen cihazlarda enerji verimliliği yüksek cihazların alımına özen gösterilmektedir. Ayrıca aşama aşama çevre dostu teknolojilere geçiş kapsamında cihaz ve sistem değişikliklerine gidilmektedir. Bu kapsamda su ve elektrik tüketimi yüksek bulaşık makinelerimiz A sınıfı cihazlarla değiştirilmiştir.

- Otelimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik akkor, cıva içeren ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED ışıklar kullanılmaktadır.

- Otelimizde uygulanabilir misafir ortak alanlarının tamamında, personel alanlarının büyük bir kısmında harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.

- Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde dizayn edilmiştir.

- Dış aydınlatmalar zamanlayıcılarla kontrol edilmektedir.

- Odalarımızda düşük standby tüketimi olan TV’ler kullanılmaktadır.

- Çalışanlar, misafirin odada bulunmadığı sürede perdelerin kapatılması konusunda bilinçlendirilmiştir.

- Odalarımızda mini barımız enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ısı kaynağından uzak olacak şekilde konumlandırılmıştır.

- Boş odalarımızın perdeleri yaz sezonunda kapalı, kış sezonunda açık tutularak iklimlendirme cihazlarının kullanımı azaltılmaktadır.

- Tüm elektrikli cihazların belirli aralıklara bakım ve temizlikleri yapılarak oluşabilecek enerji kayıpları minimize edilmektedir.

- Soğuk ünite, dondurucu, buz makineleri ve fırınların fitil ve contaları periyodik olarak kontrol edilerek yıpranmış olanlar değiştirilmektedir.

- Soğuk ünite kapaklarının mümkün olduğunca kısa süreli ve seyrek açılmasına özen gösterilmektedir.

- Mutfak ve çamaşırhanelerde kullanılan makinalarının yanında kullanma talimatları bulunmaktadır ve kullanan çalışanlarımız makine kullanımı hakkında bilgi sahibidir.Tasarruf yüzdeleri yıllık tüketim oranları, toplam konaklayan misafir ve konaklayan oda sayısı baz alınarak bir önceki yıla oranla hesaplanmıştır. 2022 yılları elektrik tüketimlerine bakıldığında yapılan tasarruf çalışmalarının bir sonucu olarak kişi başı tüketimde % 12daha az elektrik tüketilerek tasarruf sağlanmıştır.

HEDEFİMİZ

Geçmiş yıllarda alınan gerekli tasarruf aksiyonları ve önlemleri ile ilerleme kaydedilmiştir. 2023 yılında sürdürülebilir bir turizm kapsamında yapılanlara ek bir aksiyon tesisin konumu ve açık kaldığı süre içerisinde planlanmamaktadır. Hedefimiz alınacak önlemler ve çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının devam ettirilmesi ile kişi başı ve odabaşı tüketimlerde bir önceki yıllara oranla kıyasla geriye gitmemektir.

2.Su Tüketimi

Tesislerimizde günlük aktivite, ve yaşam alanlarında su tüketimi oldukça fazladır. Bu nedenle su kullanımı ve kontrolü bizim için çok önemlidir.

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanıyor; misafir odalarına su tasarrufu ile ilgili bilgilendirici “Çevre Kartı” yerleştiriyor ve çalışanlarımızı bu konuda eğitiyoruz.

Otellerimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:
- Tüm oda ve genel alan armatürlerine takılmış olan perlatör ile su akışı sınırlandırılmıştır. Düzenli olarak perlatör kontrolleri yapılmakta ve gerektiği durumlarda yenilenmektedir.

- Tüm oda ve genel alan lavabo muslukları su akış hızı 5 lt’yi, duşlarda 10 lt’yi aşmayacak şekilde ayarlanmıştır. Düzenli olarak yapılan ölçümler ile uygulama takibi yapılmakta ve yüksek debi tespiti durumunda düzeltilmektedir. Suyun basınç hızına hidrafor ve barometreler ile gerekli görüldüğü takdirde müdahale edilmektedir.

- Misafir ve çalışan tuvaletlerinde tasarruflu ve/veya ikili sifon sistemi kullanılmaktadır. Böylelikle her kullanımda su tüketimi 6 Lt’yi aşmamaktadır. Ayrıca tuvaletlerde suyun tasarruflu kullanılması için sticker bulunmaktadır.

- Ortak alanlardaki tuvaletlerde fotoselli musluklar ve sensörlü pisuarlar kullanılmaktadır.

- Tesislerde yapılan renovasyonlarda küvet kullanımı iptal edilmiş, küvet yerine duş sistemi kullanılmıştır.

- Sıcak su sağlamada ve boylerlere giden suda tesisin bulunduğu konum itibariyle lng. vs. sistem kurulması söz konusu olmadığından çevreye duyarlı tesislerden otomatik kazan için 1. Kalite fındık kömür temin edilerek , çevreye zararın minimize edilmesi sağlanmaktadır.

- Misafirlerimize Çevre Kartı’nda su tüketiminin azaltılması için havluların 2.gün kullanımı bilgisi verilmiş ve destek istenmiştir. Ayrıca gerek görülmediği sürece odalara 2 günde bir temizlik için girilmesinin su ve enerji tasarrufu için uygunluğu bilgisi gerekli formlarda ve sözlü olarak yapılmaktadır.

- Çalışanlarımıza suyun doğru kullanımı ve herhangi bir sızıntı durumunda bildirilmesi konusunda eğitimler verilmektedir.

- Tesisimizden çıkan tüm atık sular çevreyi etkilemeden güvenli bir şekilde deşarj edilerek kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır. Ayrıca tesisisin tüm odaları Keşan Belediyesi’nin kanalizasyon sistemine bağlı olup bununla ilgili ilgili belediyeye aylık olarak atık su ücreti ödenmektedir.

- Mutfak ve F&B personeli meyve sebze yıkama yaparken yıkama tekneleri kullanmaktadır.Su tüketimleri sürekli izlenerek ve günlük olarak günlük enerji tüketimi tablosuna kayıt edilmektedir. Bu izlemeler ile su tüketimini azaltmaya yönelik verimlilik takibi yapılabilmektedir.

Tasarruf yüzdeleri yıllık tüketim oranları, toplam konaklayan misafir sayısı ve oda doluluğu baz alınarak bir önceki yıla oranla hesaplanmıştır. Tasarruf yüzdeleri bir önceki yıla oranla hesaplanmıştır. 2022 yılları su tüketimlerine bakıldığında yapılan tasarruf çalışmalarının bir sonucu olarak kişi başı tüketimde %23 oranlarında daha az su tüketilerek tasarruf sağlanmıştır.

HEDEFİMİZ

Geçmiş yıllarda alınan gerekli görülen tasarruf aksiyon ve önlemleri ile ilerleme kaydedilmiştir. 2023 yılında yeni bir yatırım aksiyonu planlanmamaktadır. Hedefimiz alınacak önlemler ve çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının devam ettirilmesi ile kişi başı tüketimlerde bir önceki yıla oranlarla geriye gitmemektir.

Alanlarda su tüketiminin kontrolünün daha etkin sağlanabilmesi için bilgilendirme tabela ve stickerlarının arttırılması hedeflenmektedir.

EN ÜSTE ÇIK