İŞÇİMEN HOTEL PERSONEL EĞİTİMİ

PERSONEL EĞİTİM VS. ÇALIŞMA HAYATI

İŞÇİMEN HOTELçalışanları işe başladıkları anda Oryantasyon Eğitimi programına alınarak, uymaları gereken kurallar ve çalışandan beklentilerimiz açıklanmaktadır.

Aynı zamanda tüm otel çalışanlarına hizmet kalitesini arttırmaya yönelik eğitimler verilmektedir.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Eğitim Olanakları
Sürekli eğitim ve gelişim anlayışı ile çalışanlarımıza Kişisel Gelişim Eğitimlerinin yanında bölüm içi Mesleki Gelişim Eğitimleri de verilmektedir.

Kurum içi ve kurum dışı olmak üzere, Genel, Kurumsal Gelişim, Kişisel Gelişim ve Bölüm Eğitimleri başlıkları altındaeğitim verilmektedir. İşletme içi eğiticiler için belli aralıklarla Eğitici Eğitimleri yapılarak eğitim verimliliği arttırılmaya çalışılmaktadır.

ÖDÜLLENDİRME

Bu uygulamanın amacı, dikkat çeken başarılı personeli seçmek ve belirlemek, personeli motive etmek, yüksek düzeyde çalışma performansı elde etmek, personelin otel operasyonuna gösterdiği ilgi ve katılımı artırmaktır.

PERSONELE SUNULAN FAYDALAR

- Otel Kullanım Hakları Personellerimiz otelimizin sunduğu hizmetlerden faydalanma hakkı ve şekli aşağıda belirtilmiştir. Otel dışı müşterilere verilen hizmetlerden yararlanmak isteyen aile fertlerine uygulanacak ücretler belirtilen tarihlerde uygulanmak üzere yönetim tarafından belirlenir.

Çamaşırhane Kullanımı Tüm çalışanlarımız için iş üniformaları ve iş ile ilgili giyilen her türlü giysi ücretsiz olarak temizlenmektedir.

- Otelde Konaklama Personellerimiz kendileri ve yakınları için otel rezervasyonu yaptırdıklarında tesis yönetimi tarafından belirlenen “Aile ve Arkadaş Konsepti” ne göre hak ettikleri indirimlerden faydalanırlar.

- Personel Yemekhanesi Çalışanlar için personel yemekhanesinde çıkan yemekler ücretsizdir. 15 günlük menüler dahilinde dört çeşit yemekler çıkmaktadır.

- RevirOtelimizde revir bulunmakta olup İş Sağlığı ve Güvenliğine bağlı doktorun geldiği periyotlarda personelimiz bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilir. Çalışanlarımız sağlık hizmetinden mesai saatleri içeresinde yararlanabilmektedir.

İŞÇİMEN LOYALTY PROGRAMI

Evlenme Yardımı
Evlenen personele bir adet çeyrek altın ile evlenme yardımı yapılır. İŞÇİMEN HOTEL’ de çalışan iki kişi birbiri ile evlendiği takdirde her ikisine de ayrı ayrı evlenme yardımı ödenir.

Doğum Yardımı
Doğum yapan bayan personel ile eşi doğum yapan erkek personele bir adet gram altın ile doğum yardımı yapılır. Anne ve babanın her ikisi de İŞÇİMEN HOTEL’ de çalışıyor ise her ikisine de doğum yardımı ödenir.

Ölüm Yardımı
İŞÇİMEN HOTEL personelinin birinci derece akrabalarının (anne, baba, kardeş, eş, çocuk) ölümü halinde ulaşım masrafları ve diğer gereksinimleri için 1000 tl ölüm yardımı yapılır.

Doğum Günü Kutlaması
Doğum günü olan personellerin isimleri, İdari İşler Müdürlüğü Bölümü’nce günlük takip edilerek o ay içerisinde doğan Personele Genel Müdür imzalı bir “Doğum Günü Kutlama Kartı” verilir ve pasta kesilerek doğum günü kutlaması yapılır.

Personel Gecesi & Personel Aktivitesi
Her yılsonu yılın yorgunluğunu atmak, kaynaşmak üzere tüm çalışanların katıldıkları “Personel Gecesi / Personel Aktivitesi” düzenlenir. Gecenin organizasyonu İdari İşler Müdürlüğü tarafından yapılır.

EN ÜSTE ÇIK